Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 153

March 12, 2022

Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modli