DornaPodcast

DornaPodcast


پادکست درنا - اپیزود بیست

December 26, 2019

فصل دوم - اپیزود هفتم پادکست درنا


 


در این قسمت پادکست درنا محسن مهمان ماست و در مورد "بازخوزد" صحبت می‌کنیم: چطور بازخورد مناسب بدیم، جطور بازخورد رو دریافت کنیم، بازخورد دادن و گرفتن چه فایده‌ای داره.


 


کتابی که معرفی می‌کنیم:


Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well, Douglas Stone and Sheila Heen

 


پادکست درنا رو مریم‌صفا و سپیده تهیه می کنند. امید صدیق‌فر کار تدوینش رو انجام می‌ده. موسیقی شروع و پایان کار کاوه وارث هست و لوگو رو علی وحید یگانه طراحی کرده.