DiWineTaste Podcast - English

DiWineTaste Podcast - English


Best Wine of February 2023: Montefalco Sagrantino 25 Anni 2018, Arnaldo Caprai

March 24, 2023

The famous Sagrantino by Arnaldo Caprai conquers, for the third time, the title of best wine of the month in addition to DiWineTaste Five Diamonds.