Bobkast

Bobkast


Goodbye corona! – Welcomicron! – ep#85

December 13, 2021

Ny pod som blant annet tar for seg omikron, korona, sprkkrav, diskriminering, barnehage, Finn.no, tiltak, motivasjon, psykisk helse, psykolog, rus,...