Bezkres

Bezkres


Jolanta Klimek - Wiersze I

October 14, 2020

Jolanta Klimek - Wiersze I

[ Bo przecież ]
[ Chichot losu ]
[ Cholerny dzień ]
[ Jesteś bez winy ]
[ Piszę ]

Wiersze ukazały się na łamach pisma artystyczno-literackiego BEZKRES.

Music:
"Juan Sánchez - Now The Silence" is under a Creative Commons (cc-by) license
Music promoted by BreakingCopyright: http://bit.ly/juan-sánchez-now-the-silence
Song: "Scott Buckley - Growing Up [Piano]" is under a Creative Commons license (CC-BY)
Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/kQSoW1VnkH4