Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność

Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność


Latest Episodes

Wstęp
September 20, 2015

„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” to opowieść o tym, co oprócz zmian gospodarczych przynosi rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich pod zaborami. Dominują szybko rozwijające się miasta, zmienia się tryb życia większości ludzi. Następują przemia

Urbanizacja
September 20, 2015

Uprzemysłowienie i związana z nim urbanizacja w pełni zasługują na miano największej rewolucji w dziejach. Miasta, już niezależnie od posiadania lub nie portu, zaczynają gwałtownie rosnąć wraz z powstaniem i upowszechnieniem się kolei. Drogami żelaznymi

Kolej i czas
September 20, 2015

Jeszcze do połowy XIX wieku nie obowiązuje ogólnokrajowy czas standardowy. Upowszechnia go dopiero kolej. Jest to niezbędne zarówno ze względu na komfort podróżowania, jak i bezpieczeństwo. Jeżdżące po jednym torze pociągi muszą się mijać o odpowiedniej

Warunki podróży
September 20, 2015

Tak jak i dziś, warunki podróżowania w XIX wieku zależą od ceny biletu. Każda z czterech klas ma swoją specyfikę, podobnie jak sama podróż – dominujące do końca wieku wagony typu angielskiego narażają podróżujących i konduktorów na różne niewygody…

Fizjonomia miasta
September 20, 2015

Miasta ziem polskich w XIX wieku przeżywają bezprecedensowy wzrost. Liczba mieszkańców gwałtownie rośnie, przestrzeń zaczyna się zagęszczać. Wchłaniane są kolejne tereny, a z nimi chłopskie chaty i szlaki, które dotąd ledwo można było nazywać drogami. Lu

Kamienica i jej mieszkańcy
September 20, 2015

Kamienica przy ulicy Pięknej 21 w Warszawie pokazuje jak w soczewce przekrój mieszkańców ówczesnej stolicy Królestwa Polskiego. Tam można też poznać smak i zapach dawnego miasta.

Miasto i technika
September 20, 2015

Rozwój miast nie byłby możliwy bez rozwiązania dwóch kwestii – warunków sanitarnych, w jakich żyją gęsto osiedleni mieszkańcy, oraz zależności od naturalnego rytmu doby. Umożliwiły to wynalazki XIX wieku.

Rzecz o kanalizacji
September 20, 2015

Charakterystyczna dla wielkich miast jest wysoka śmiertelność mieszkańców powodowana fatalnymi warunkami sanitarnymi. Nagromadzenie ludzi w mieście oznacza także większe niebezpieczeństwo pandemii. Rozwiązaniem i ratunkiem okazują się wodociągi i kanaliz

Czystość cielesna
September 20, 2015

Nawyki higieniczne to sprawa wielkiej wagi – choć dotyczą ludzkiego ciała, a więc strefy intymnej, mają wpływ na kondycję całego społeczeństwa. W XIX wieku pojawiają się nowe – najpierw szokujące, a później już wskazane – sposoby na zachowanie zdrowia.

Oświetlenie Domowe
September 20, 2015

Oświetlenie domowe lub jego brak w dużej mierze decyduje o aktywności domowników po zmierzchu. Wynalazkiem, który zrewolucjonizował dobowy r...