Whitehill Sermons

Whitehill Sermons


Latest Episodes

Connect To Christmas – Christmas In The Mess
December 22, 2020

Preacher: Craig SadlerWhitehill Sermon Series: Connect To Christmas | Week 3 OR As Audio

Connect To Christmas – Christmas Is For Everyone
December 15, 2020

Preacher: Roger HarrisWhitehill Sermon Series: Connect To Christmas | Week 2 OR As Audio

Connect To Christmas – Christmas Is For Everyone
December 07, 2020

Preacher: Ben KulpWhitehill Sermon Series: Connect To Christmas | Week 1 OR As Audio

We Are The Church That Prays
November 30, 2020

Preacher: Roger HarrisWhitehill Sermon Series: We Are The Church | Week 8 OR As Audio

We Are The Church That Strengthens Families
November 23, 2020

Preacher: Anthony SwincerWhitehill Sermon Series: We Are The Church | Week 7 OR As Audio

We Are The Church That Cares
November 16, 2020

Preacher: Roger HarrisWhitehill Sermon Series: PowerFull | Week 6 OR As Audio

We Are The Church That Serves
November 09, 2020

The post We Are The Church That Serves appeared first on Whitehill Church Of Christ.

We Are The Church That Grows
November 01, 2020

The post We Are The Church That Grows appeared first on Whitehill Church Of Christ.

We Are The Church That Loves God
October 25, 2020

Preacher: Phil ThomsonWhitehill Sermon Series: We Are The Church | Week 3 OR As Audio

We Are The Church That Reaches Out
October 19, 2020

Preacher: Roger HarrisWhitehill Sermon Series: PowerFull | Week 2 OR As Audio