Viten og snakkis

Viten og snakkis


Microdata.no, ei ny gullgruve for norske forskarar

February 19, 2020

Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalo Ballo har vore pilotbrukar av Microdata.no, ei ny gullgruve for forskarar i Noreg. I denne episoden fortel Jannike om sine erfaringar med Microdata.no og korleis forskninga no kan bli betre med denne tenesta.  Få andre land har så god registerdata som vi har i Noreg. Før har det vore både kostbart og ressurskrevande å hente ut og ta i bruk denne registerdataen. Med Microdata.no får no forskarar kjapp og gratis tilgang til ein mengde data om den norske befokningen.  

Les meir: 

Microdata.no: https://microdata.no/ Ny teknologi gir bedre tilgang til forskningsdata: https://forskning.no/data-forsker-oslomet/ny-teknologi-gir-bedre-tilgang-til-forskningsdata/1598338 Microdata.no ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/registerdata Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske registerdata: https://www.idunn.no/tfs/2019/04/microdataMicrodata.no vant pris: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-20192/microdata.no-vant-pris/ Millionstøtte til microdata.no fra Norges forskningsråd: https://microdata.no/news/nfr-stotte/ Jannike på Twitter: https://twitter.com/jgballo