Viten og snakkis

Viten og snakkis


Feltarbeid på havet

February 06, 2020

Camilla Mevik har tilbragt syv måneder i feltarbeid på et 300meter langt skip sammen med 25 sjøfolk. På skipet har Camilla observert, snakket med, jobbet og blitt godt kjent med hverdagen til sjølfolka. I denne episoden sakker vi om det litt uvanlige feltarbeid og det, for mange, ukjente arbeidslivet på havet.