Vinyl Vidi Vixi - Podcast Musical

Vinyl Vidi Vixi - Podcast Musical


VVV#3 – Le LA440 est-il NAZI

November 19, 2021

Aujourdhui on va sintresser au choix du LA-440 comme standard daccordage en occident