VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Tâm Giao Với Chúa (VPNS)

February 02, 2023

Ta : Tm Giao Vi Cha; Kinh Thnh: Cng-v cc S- 7:54-60; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh