VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Để Xây, Giữ, Và Lao Lực Ích Lợi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

June 22, 2022

Tựa Đề: Để Xây, Giữ, Và Lao Lực Ích Lợi; Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5; Ê-phê-sô 2:19-22; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Ngày Từ Phụ