VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Người Thợ Xây (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

June 22, 2022

Tựa Đề: Người Thợ Xây; Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin, Ngày Từ Phụ