VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới (VPNS)

June 22, 2022

Tựa Đề: Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:4-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh