VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Bông Trái Của Sự Nhận Biết Chúa: Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

September 15, 2021

Tựa Đề: Bông Trái Của Sự Nhận Biết Chúa: Thờ Phượng; Kinh Thánh: Ê-sai 19:19-25; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida