VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Được Phước Trổi Hơn (VPNS)

May 11, 2021

Tựa Đề: Được Phước Trổi Hơn; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12-15; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh