VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)

April 06, 2020

Tựa Đề: Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:22; Tác Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Đời Sống, Lễ Ngũ Tuần