VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

April 06, 2020

Tựa Đề: Vững Lòng Và Đừng Sợ; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:22-33; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm