VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Tôi Là Ai? (M. Jeudi)
January 08, 2022

Tựa Đề: Tôi Là Ai?; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Thử Nghiệm Trước Khi Ban Phước (Rick Warren)
January 08, 2022

Tựa Đề: Thử Nghiệm Trước Khi Ban Phước; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Ðấng Nhu Mì Thầm Lặng (John Bevere)
January 08, 2022

Tựa Đề: Ðấng Nhu Mì Thầm Lặng; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Quyết Tâm Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 08, 2022

Tựa Đề: Quyết Tâm Đầu Năm; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

2 Sa-mu-ên 04 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 08, 2022

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 04

Dâng Lửa Lạ (VPNS)
January 08, 2022

Tựa Đề: Dâng Lửa Lạ; Kinh Thánh: Lê-vi Ký 10:1-7; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Sống Trong Luật Pháp (M. Jeudi)
January 07, 2022

Tựa Đề: Sống Trong Luật Pháp; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Thần Tượng Của Cơ Đốc Nhân (John Bevere)
January 07, 2022

Tựa Đề: Thần Tượng Của Cơ Đốc Nhân; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Không Sợ Hãi Đối Mặt Với Cõi Đời Đời (Max Lucado)
January 07, 2022

Tựa Đề: Không Sợ Hãi Đối Mặt Với Cõi Đời Đời; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Ngày Đầu Năm (Ngọc-Huỳnh-Bích)
January 07, 2022

Tựa Đề: Ngày Đầu Năm; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa, Năm Mới