VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Niềm Vui Đặt Trước Chúng Ta (John Bevere)
September 21, 2020

Tựa Đề: Niềm Vui Đặt Trước Chúng Ta; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Thay Vì Lo Lắng, Hãy Nhớ Lại Những Gì Chúa Đã Làm (Rick Warren)
September 21, 2020

Tựa Đề: Thay Vì Lo Lắng, Hãy Nhớ Lại Những Gì Chúa Đã Làm; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Chỉ Có Một Tin Lành (Kỳ 1) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)
September 21, 2020

Tựa Đề: Chỉ Có Một Tin Lành (Kỳ 1); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Tin Cậy Điều Chắc Chắn (Ngọc-Huỳnh-Bích)
September 21, 2020

Tựa Đề: Tin Cậy Điều Chắc Chắn; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

2 Cô-rinh-tô 05 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
September 21, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Cô-rinh-tô 05

Chung Một Thánh Linh (VPNS)
September 21, 2020

Tựa Đề: Chung Một Thánh Linh; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

2 Cô-rinh-tô 04 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
September 20, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Cô-rinh-tô 04

Mệt Mỏi Vì Nín Lặng (VPNS)
September 20, 2020

Tựa Đề: Mệt Mỏi Vì Nín Lặng; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:7-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

2 Cô-rinh-tô 03 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
September 19, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Cô-rinh-tô 03

Hậu Quả Của Ngoại Tình (VPNS)
September 19, 2020

Tựa Đề: Hậu Quả Của Ngoại Tình; Kinh Thánh: Châm-ngôn 6:32-35; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh