VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Biết Chúa Để Theo Ngài (Mục Sư Đặng Quy Thế)
February 02, 2023

Tựa Đề: Biết Chúa Để Theo Ngài; Kinh Thánh: Mác 8:27-38; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Bản Đồ Của Chúa (Thầy Trần Nguyên Anh)
February 02, 2023

Tựa Đề: Bản Đồ Của Chúa; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-18,21-22; Thi-thiên 16; Tác Giả: Thầy Trần Nguyên Anh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Sự Nghèo Thiếu Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)
February 02, 2023

Tựa Đề: Sự Nghèo Thiếu Của Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: Ma-la-chi 3:8-10; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Vấn Đề Là Ở Tấm Lòng (Mục Sư Huỳnh John Hùng)
February 02, 2023

Tựa Đề: Vấn Đề Là Ở Tấm Lòng; Kinh Thánh: Mác 7:1-23; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

A-mốt 04 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
February 02, 2023

Kinh Thnh Tn c Trong Ba Thng: A-mt 04

Tâm Giao Với Chúa (VPNS)
February 02, 2023

Ta : Tm Giao Vi Cha; Kinh Thnh: Cng-v cc S- 7:54-60; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Cầu Nguyện Riêng Với Chúa (VPNS)
February 01, 2023

Ta : Cu Nguyn Ring Vi Cha; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Lch Cu Nguyn

A-mốt 03 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
February 01, 2023

Kinh Thnh Tn c Trong Ba Thng: A-mt 03

Giữ Mối Tương Giao Với Chúa Và Với Nhau (VPNS)
February 01, 2023

Ta : Gi Mi Tng Giao Vi Cha V Vi Nhau; Kinh Thnh: 1 C-rinh-t 11:23-32; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Đấng Hằng Sống Thấy Tôi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)
January 31, 2023

Tựa Đề: Đấng Hằng Sống Thấy Tôi; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 16:1-16; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge