VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Quên Đi Niềm Đau Của Bạn (Rick Warren)
March 03, 2021

Tựa Đề: Quên Đi Niềm Đau Của Bạn; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Sự Tha Thứ Ngọt Ngào (Bill Bright)
March 03, 2021

Tựa Đề: Sự Tha Thứ Ngọt Ngào; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Trở Lại Với Chúa (M. Jeudi)
March 03, 2021

Tựa Đề: Trở Lại Với Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Dặm Đường Thứ Hai (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)
March 03, 2021

Tựa Đề: Dặm Đường Thứ Hai; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:38-42; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hiến Chương Nước Trời: Sự Bình Thường Mới

Xuất Ê-díp-tô Ký 10 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
March 03, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Xuất Ê-díp-tô Ký 10

Những Điều Đánh Mất Niềm Vui: Tội Lỗi (VPNS)
March 03, 2021

Tựa Đề: Những Điều Đánh Mất Niềm Vui: Tội Lỗi; Kinh Thánh: Thi-thiên 51:7-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Sự Yên Ủi (Mục Sư Trần Quang Tuấn)
March 02, 2021

Tựa Đề: Sự Yên Ủi; Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất

Đừng Vì Một Điều Nhỏ Mà Bỏ Việc Lớn (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)
March 02, 2021

Tựa Đề: Đừng Vì Một Điều Nhỏ Mà Bỏ Việc Lớn; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 25:27-34; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Tìm Kiếm Sự Công Chính Của Chúa Trên Hết (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)
March 02, 2021

Tựa Đề: Tìm Kiếm Sự Công Chính Của Chúa Trên Hết; Kinh Thánh: A-ghê 2:10-19; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Bạn Có Thể Chọn Để Sống Hạnh-Phúc (Whitney Von Lake Hopler)
March 02, 2021

Tựa Đề: Bạn Có Thể Chọn Để Sống Hạnh-Phúc; Tác Giả: Whitney Von Lake Hopler; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin