VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

1 Cô-rinh-tô 12 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
February 22, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 1 Cô-rinh-tô 12

Tránh Tham Tiền Bạc (VPNS)
February 22, 2020

Tựa Đề: Tránh Tham Tiền Bạc; Kinh Thánh: Châm-ngôn 1:10-14; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)
February 21, 2020

Tựa Đề: Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương; Kinh Thánh: Giăng 13:34-35; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Hồng Quang; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North San Diego

Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2) (Mục Sư Trương Trung Tín)
February 21, 2020

Tựa Đề: Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2); Kinh Thánh: Rô-ma 12:17; Châm-ngôn 17:9-10; 2 Cô-rinh-tô 5:18-20; Cô-lô-se 1:21-22; Tác Giả: Mục Sư Trương Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn

Sự Sống Trong Chúa (Ngọc-Huỳnh-Bích)
February 21, 2020

Tựa Đề: Sự Sống Trong Chúa; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

1 Cô-rinh-tô 11 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
February 21, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 1 Cô-rinh-tô 11

Đừng Trêu Lòng Chúa Ghen! (VPNS)
February 21, 2020

Tựa Đề: Đừng Trêu Lòng Chúa Ghen!; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 10:14-22; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Khi Thượng Đế Trả Lời (Phần 2) (Yonggi Cho)
February 21, 2020

Tựa Đề: Khi Thượng Đế Trả Lời (Phần 2); Tác Giả: Yonggi Cho; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Tin Vào Chúa Dù Khi Chúng Ta Không Hiểu (Rick Warren)
February 21, 2020

Tựa Đề: Tin Vào Chúa Dù Khi Chúng Ta Không Hiểu; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Sai Lầm (M. Jeudi)
February 20, 2020

Tựa Đề: Sai Lầm; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Mạch Sống Trong Tôi