VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Hê-bơ-rơ 12 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
July 25, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Hê-bơ-rơ 12

Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa (VPNS)
July 25, 2021

Tựa Đề: Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 2:1-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Hê-bơ-rơ 11 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
July 24, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Hê-bơ-rơ 11

Người Vợ Nhân Đức (VPNS)
July 24, 2021

Tựa Đề: Người Vợ Nhân Đức; Kinh Thánh: Châm-ngôn 12:4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Trong Khoảng Không (Ngọc-Huỳnh-Bích)
July 24, 2021

Tựa Đề: Trong Khoảng Không; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Lê Hồng Phúc)
July 24, 2021

Tựa Đề: Người Hầu Việc Chúa; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Nếp Sống Cùa Người Hát, Đàn Nhạc Thánh Và Người Hát, Đàn Nhạc Đời Khác Nhau Thế Nào? (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)
July 24, 2021

Tựa Đề: Nếp Sống Cùa Người Hát, Đàn Nhạc Thánh Và Người Hát, Đàn Nhạc Đời Khác Nhau Thế Nào?; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Duy Trung; Loạt Bài: Bài Viết

Ăn Mà Không No (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
July 24, 2021

Tựa Đề: Ăn Mà Không No; Kinh Thánh: A-ghê 5:1-15; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Hê-bơ-rơ 10 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
July 23, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Hê-bơ-rơ 10

Trật Tự Cần Tuân Giữ (VPNS)
July 23, 2021

Tựa Đề: Trật Tự Cần Tuân Giữ; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 14:26-40; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh