VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Giô-suê 02 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
September 21, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Giô-suê 02

Không Phải Tôi, Nhưng Là Ơn Đức Chúa Trời (VPNS)
September 21, 2021

Tựa Đề: Không Phải Tôi, Nhưng Là Ơn Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:9-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Lời Đức Chúa Trời Thạnh Vượng (Ulf Ekman)
September 21, 2021

Tựa Đề: Lời Đức Chúa Trời Thạnh Vượng; Tác Giả: Ulf Ekman; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Nơi Chúa Ngự (M. Jeudi)
September 21, 2021

Tựa Đề: Nơi Chúa Ngự; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Chế Ngự Hoàn Cảnh Của Bạn (Judy Hampton)
September 21, 2021

Tựa Đề: Chế Ngự Hoàn Cảnh Của Bạn; Tác Giả: Judy Hampton; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Vẫn Trồi Lên Trong Những Lúc Khó Khăn (GDNT)
September 21, 2021

Tựa Đề: Vẫn Trồi Lên Trong Những Lúc Khó Khăn; Tác Giả: GDNT; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Điều Tầm Thường Sẽ Trở Nên Phi Thường (Mục Sư Đỗ Đình Song)
September 21, 2021

Tựa Đề: Điều Tầm Thường Sẽ Trở Nên Phi Thường; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:22-24; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Tuyển Chọn Người Sẵn Lòng (Mục Sư Lê Hồng Phúc)
September 21, 2021

Tựa Đề: Tuyển Chọn Người Sẵn Lòng; Kinh Thánh: E-xơ-ra 8:15-36; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Năng Quyền Buông Tha (Mục Sư Ngô Tấn Sĩ)
September 21, 2021

Tựa Đề: Năng Quyền Buông Tha; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:1-8; Tác Giả: Mục Sư Ngô Tấn Sĩ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Lo Sợ (Bạch-Tuyết)
September 20, 2021

Tựa Đề: Lo Sợ; Tác Giả: Bạch-Tuyết; Loạt Bài: Bài Viết