VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Truyền-đạo 06 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
November 30, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Truyền-đạo 06

Di Sản Thuộc Linh: Am-ram Và Giô-kê-bết (VPNS)
November 30, 2020

Tựa Đề: Di Sản Thuộc Linh: Am-ram Và Giô-kê-bết; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Truyền-đạo 05 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
November 29, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Truyền-đạo 05

Luật Bồi Thường Tội Bạo Hành (VPNS)
November 29, 2020

Tựa Đề: Luật Bồi Thường Tội Bạo Hành; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 21:18-22; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Hãy Khác Biệt (John Bevere)
November 29, 2020

Tựa Đề: Hãy Khác Biệt; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Của Cải Quý Hơn (Ngọc-Huỳnh-Bích)
November 28, 2020

Tựa Đề: Của Cải Quý Hơn; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Phước Hạnh Chúa Ban (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)
November 28, 2020

Tựa Đề: Phước Hạnh Chúa Ban; Kinh Thánh: Thi-thiên 103:1-13; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Tạ Ơn

Tôi Sẽ Thuật Điều Ngài Đã Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)
November 28, 2020

Tựa Đề: Tôi Sẽ Thuật Điều Ngài Đã Làm; Kinh Thánh: Thi-thiên 66:1-20; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin, Lễ Tạ Ơn

Không Giới Hạn Tầm Nhìn (Rick Warren)
November 28, 2020

Tựa Đề: Không Giới Hạn Tầm Nhìn; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Lòng Biết Ơn (Truyền Đạo Lê Quang Phong)
November 28, 2020

Tựa Đề: Lòng Biết Ơn; Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19; Tác Giả: Truyền Đạo Lê Quang Phong; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Tạ Ơn