VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Ê-xê-chi-ên 40 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
April 07, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-xê-chi-ên 40

Thứ Tư Tuần Lễ Thánh (VPNS)
April 07, 2020

Tựa Đề: Thứ Tư Tuần Lễ Thánh; Kinh Thánh: Mác 14:1-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Phục Sinh

Chúa Gia Tăng Bội Phần Những Gì Bạn Dâng Cho Ngài (Rick Warren)
April 07, 2020

Tựa Đề: Chúa Gia Tăng Bội Phần Những Gì Bạn Dâng Cho Ngài; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Tin Mừng Của Lễ Phục Sinh (Good News)
April 07, 2020

Tựa Đề: Tin Mừng Của Lễ Phục Sinh; Tác Giả: Good News; Loạt Bài: Tin Lành, Lễ Phục Sinh

Giê-xu Christ Là Người (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)
April 06, 2020

Tựa Đề: Giê-xu Christ Là Người; Kinh Thánh: ; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Văn Miêng; Loạt Bài: Giáo Lý Căn Bản

Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)
April 06, 2020

Tựa Đề: Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-50; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)
April 06, 2020

Tựa Đề: Vững Lòng Và Đừng Sợ; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:22-33; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá? (Mục Sư Đặng Quy Thế)
April 06, 2020

Tựa Đề: Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá?; Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Lá

Ca Ngợi, Cảm Tạ Chúa Đảo Ngược Nghịch Cảnh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)
April 06, 2020

Tựa Đề: Ca Ngợi, Cảm Tạ Chúa Đảo Ngược Nghịch Cảnh; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Sáng-thế Ký 50:20; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)
April 06, 2020

Tựa Đề: Hô-sa-na; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11; Tác Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Đời Sống, Cầu Nguyện Phục Hưng