پادکست فارسی واوکست / Vavcast

پادکست فارسی واوکست / Vavcast


قسمت یک - گاو

June 29, 2019

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن.


NavCast.net


------------------------------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب


لینک دسترسی به تُرُب :


https://torob.ir/


------------------------------------------چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست


Buy Me A Coffee


:ناوکست در


 


اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام