Tin Tức Online TV

Tin Tức Online TV


Gần 200 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đầu tiên ở Việt Nam tiêm vaccine phòng COVID-19

April 14, 2022

- Nc Tng Lc Number 1 (hay cn gi l Nc tng lc Number One) l mt nhn hng nc tng lc ph bin trn th trng Vit Nam c sn xut bi Tp on Tn Hip Pht (nay l Tp on Number 1) v gii thiu ra th trng vo nm 2001. - Nc