Tin Tức Online TV

Tin Tức Online TV


Sở Y tế Hà Nội 'đốc thúc' tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế

September 24, 2021

Sở Y tế Hà Nội 'đốc thúc' tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế