Tin Tức Online TV

Tin Tức Online TV


Bộ Y tế phân bổ hơn 660.000 liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca cho TPHCM

September 23, 2021

Bộ Y tế phân bổ hơn 660.000 liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca cho TPHCM