Truyện tiên hiệp là thể loại tiểu thuyết của Trung Quốc

Truyện tiên hiệp là thể loại tiểu thuyết của Trung Quốc


Latest Episodes

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 500 End
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2496: Trận chiến cuối cùng (1) Hình như thế cục Cửu Tiêu càng thú vị lên. Phong Ma, Bă

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 499 [Chương 2491 đến 2495]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2491: Truyền lệnh của ta – Ha ha, rất tốt. Ánh mắt Băng Tuyết Chí Tôn đảo qua mọi ngườ

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 498 [Chương 2486 đến 2490]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2486: Tụ Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Lâm Phong, khiến hắn thật lâ

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 497 [Chương 2481 đến 2485]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2481: Bí ẩn Ngày hôm nay, Thiên Phạt Minh, Loạn Thiên Minh cùng với Tử Trúc Minh đã da

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 496 [Chương 2476 đến 2480]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2476: Thiên Phạt Minh Kỳ thật thực lực của vị cường giả chiến đấu cùng Lâm vô cùng khủ

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 495 [Chương 2471 đến 2475]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2471: Phong Ấn Sơn Quốc gia bị bỏ rơi, một trong bảy đại cấm địa của Cửu Tiêu, nằm ở v

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 494 [Chương 2466 đến 2470]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2466: Bại cục đã định? Thần Chú Sư nở nụ cười, mở miệng nói: – Trận chiến đầu tiên, Vậ

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 493 [Chương 2461 đến 2465]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2461: Bị lừa Tốc độ chảy của thế giới trong cơ thể Lâm Phong đồng nhất với vị trí khôn

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 492 [Chương 2456 đến 2460]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2456: Thần Phượng tộc Trong một mảnh không gian tĩnh mịch của Vận Mệnh Thần Điện, có m

Tuyệt Thế Vũ Thần Tập 491 [Chương 2451 đến 2455]
October 26, 2021

[Podcast] Tuyệt Thế Vũ Thần Vừa Đọc,Vừa Nghe – Không Gián Đoạn [Audio]Tuyệt Thế Vũ Thần nghe full Play All Chương 2451: Thái độ Sau khi Sau khi Lâm Phong tru sát Nhung Thanh xong ngây người một lát, t