Talents at Work

Talents at Work


Ledelse af dig selv som leder i spidsbelastningsperioder

April 20, 2020

I denne episode taler David med Thorbjørn og Leo om, hvordan du som leder kan udøve egenledelse i spidsbelastningsperioder.


Vi kommer bl.a. ind på følgende:


Definering af lederrollen, historisk og nuværende


Spidsbelastningsperioder; hvordan du kan opdage, at du som leder er i en så presset situation, at det er potentielt skadeligt for dit team


Hvordan kommer du ud af den her farlige situation


Hvordan du kan gøre for at optimere mod ikke at havne et dårligt sted fremover.


Tak for at du lytter med.