Ta vare på troen

Ta vare på troen


Latest Episodes

LB05 Jarle Blindheim og Lutherske fordypningsdager
July 08, 2019

Vi samtaler med Jarle Blindheim fra Lutherske fordypningsdager om hans reise til klassisk luthersk kristendom. Deretter hører vi litt om konferansen Lutherske fordypningsdager, som holdes i slutten av august hvert år.

TVPT48 Bibelbruk og bibeltolkning med Eirik-Kornelius Garnes-Lunde
November 24, 2017

På kjøkkenet til Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, prest i Messiaskirken, snakker vi om hvorfor det er så mange ulike tolkninger av bibelen, og hva som er rett og god bibelbruk.

TVPT47 Advent, faste og tradisjoner med Harald Kaasa Hammer
November 10, 2017

Harald Kaasa Hammer gir oss noen ting å tenke på før adventstiden begynner

TVPT46 Bilder på dåpen i Det gamle testamente
November 03, 2017

Sakarias Ingolfsson snakker om bilder på dåpen i det gamle testamente.

TVPT45 Philipp Melanchthon
October 27, 2017

Vi snakker med Ragnar Andersen om Philipp Melanchthon og hans innflytelse under reformasjonen

TVPT44 Ingen vei tilbake for reformasjonen
October 27, 2017

Oddvar Johan Jensen er gjest i dagens program, når vi snakker om Luther og reformasjonen fra riksdagen i Augsburg 1530 til Luthers død i 1546

TVPT43 Den lutherske kirke blir samlet
October 27, 2017

Vi snakker med Oddvar Johan Jensen om Martin Luthers liv og virke fra ekskommunikasjon (1521) til riksdagen i Augsburg (1523)

TVPT42 Martin Luther og reformasjonens begynnelse
October 06, 2017

Oddvar Johan Jensen er dagens gjest når vi går gjennom de førsrte årene i Martin Luthers liv og virksomhet, fra fødsel i 1483 til de 95 teser i 1517 og videre til ekskommunikasjon i 1521.

TVPT41 Sabbatsbudet med Jan Bygstad
March 16, 2017

Jan Bygstad er gjest denne gangen, og vi snakker om budet: Du skal holde hviledagen hellig

TVPT40 Det andre bud med Lars Kjetil Emblem
March 09, 2017

Lars Kjetil Emblem er dagens gjest. Vi snakker om budet: Du skal ikke misbruke Guds navn