Strafferet Online

Strafferet Online


Strafferet Online: 18. Strafferettens specielle del fortsat - § 276 til § 279

August 26, 2020

Få gennemgået strafferettens specielle del fra paragraf 276 til paragraf 279 med Anders K. Németh.


 


Strafferet Online giver en grundig og struktureret indføring i de fem discipliner der samlet udgør det strafferetlige univers: 1) strafferettens almindelige del, 2) strafferettens specielle del, 3) sanktionslæren, 4) straffuldbyrdelseslæren og 5) straffeprocessen. Podcastserien har særligt fokus på at forberede studerende til deres strafferetseksamen, men kan benyttes af alle der har en særlig interesse for strafferet. Serien er opdateret til august 2020.