Strafferet Online

Strafferet Online


Strafferet Online: 13. Strafferettens specielle del - § 98 til § 171

August 26, 2020

Hør Anders K. Németh gennemgå strafferettens specielle del fra paragraf 98 til 171.


 


Strafferet Online giver en grundig og struktureret indføring i de fem discipliner der samlet udgør det strafferetlige univers: 1) strafferettens almindelige del, 2) strafferettens specielle del, 3) sanktionslæren, 4) straffuldbyrdelseslæren og 5) straffeprocessen. Podcastserien har særligt fokus på at forberede studerende til deres strafferetseksamen, men kan benyttes af alle der har en særlig interesse for strafferet. Serien er opdateret til august 2020.