Strafferet Online

Strafferet Online


Strafferet Online: 1. Introduktion - grundlæggende og strafferetlige begreber

January 09, 2021

Få en introduktion til grundlæggende og strafferetlige begreber med Anders K. Németh.

Strafferet Online giver en grundig og struktureret indføring i de fem discipliner der samlet udgør det strafferetlige univers: 1) strafferettens almindelige del, 2) strafferettens specielle del, 3) sanktionslæren, 4) straffuldbyrdelseslæren og 5) straffeprocessen. Podcastserien har særligt fokus på at forberede studerende til deres strafferetseksamen, men kan benyttes af alle der har en særlig interesse for strafferet. Serien er opdateret til august 2020.