Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten


Latest Episodes

Avsnitt 65: Så gjorde vi matematikundervisningen tillgänglig tillsammans
November 11, 2021

Diagnosen dyskalkyli, eller specifika räknesvårigheter som det också kallas, är svår att bemöta utan att involvera individen som lever med den. I det här samtalet får du som lyssnar ta del den resa ti

Avsnitt 64: Dyskalkyli - så utreds det
October 18, 2021

Frågorna kring diagnosen dykalkyli är många och diagnosen är flitigt diskuterad inom skolan. Hur brukar man upptäcka att ett barn eller en elev har dyskalkyli och hur vanligt är det? Hur går en utredn

Avsnitt 63: Livskunskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning
September 23, 2021

För att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en bra start i vuxenlivet behöver de få möjlighet att samtala kring känslor och socialt samspel. Specialpedagogerna Marita Holgersson och H

Avsnitt 62: Arbetsplatsförlagt lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning
September 01, 2021

Ett samtal som sätter fokus på hur viktigt det är med arbetsförlagt lärande, det som förkortas APL, för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vad är det som gäller och hur kan man som skola s

Avsnitt 61: Samläsning på gymnasiet för elever med intellektuell funktionsnedsättning
August 18, 2021

Om samläsning på gymnasiet för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vad är det för någonting och vad innebär det och vilken skillnad gör det för eleverna när det gäller deras utbildning och

Avsnitt 60: Tillgänglighet och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning
June 15, 2021

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö när det kommer till elever mottagna i grundsärskolan som är integrerad i grundskoleklass? Samläsning ställer vissa krav på skolverksamheterna, de behöver förutsättningar och verktyg för att kunna...

Avsnitt 59: Bedömning av elever med intellektuell funktionsnedsättning
June 11, 2021

Hur kan du som lärare arbeta med bedömning av elever som går integrerade, det vill säga elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som läser i grundskolan, men följer grundsärskolans läroplan? Medverkar gör Daniel Östlund, Daniel...

Avsnitt 58: Samverkan kring elever med intellektuell funktionsnedsättning
June 03, 2021

Vad innebär en lyckad samverkan kring elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur skapar man det? I det här samtalet berättar våra gäster om hur de arbetat för att eleverna ska få så bra pedagogiska och sociala förutsättningar som...

Avsnitt 57: Elever med intellektuell funktionsnedsättning och rätten till utbildning
May 19, 2021

Vilka utbildningsformer finns för elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur ser möjligheterna till inkludering ut för den här elevgruppen? Hur kan skolan ge de bästa av förutsättningar för elever som läser enligt grundsärskolan...

Avsnitt 56: Kommunikation kring kropp, känslor och sexualitet i grund- och gymnasiesärskolan
April 30, 2021

Ämnet sex och samlevnad kan vara laddat och många känner sig osäkra på hur man kan kommunicera och undervisa i ämnet i grund- och gymnasiesärskolan. Och hur ska man som pedagog bemöta barn och elever med dövblindhet som kommunicerar taktilt...