Finwire.podd

Finwire.podd


Latest Episodes

Plejd #Sitdown
February 23, 2016

Under 2000-talet jobbade Erik Calissendorff som t…

Hybricon Sitdown 2016 Q1
February 15, 2016

Hybricon Bus Systems är det Umeå-baserade bolaget…

A1M Pharma #Sitdown 2016-Q1
February 15, 2016

A1M Pharma utvecklar ett läkemedel som i huvudsak…

Sitdown Greater Than #Q1 2016
February 08, 2016

Greater Than är ett teknikbolag som agerar i områ…

Sitdown CLS #Q1 2016
February 08, 2016

Det Lundabaserade forskningsbolaget CLS, Clinical…

Eolus Vind
December 10, 2015

Eolus Vind är en av Nordens största projektutveck…

Sitdown FastOut
December 08, 2015

FastOuts affärsidé går ut på att lokala drönarpil…

Sitdown Corline Biomedical
December 04, 2015

Uppsalabaserade Corline Biomedical har en portföl…

Sitdown NP3 Fastigheter
December 04, 2015

NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag som fokuse…

Sitdown Greater Than
December 04, 2015

Greater Than är ett teknikbolag inom området Conn…