Rätt färdig

Rätt färdig


RF E009 - Hur det känns att förlora tron

November 27, 2022

Vi berättar om den känslomässiga aspekten av våra dekonverteringar.

Referenser

www.ratt-fardig.se | Instagram