Puttonen & Vilkkumaa

Puttonen & Vilkkumaa


Missä menevät yritystoiminnan rajat terveydenhuollossa?

April 07, 2020

Miten sote-kustannusten kasvua voitaisiin hallita erilaisista kasvupaineista huolimatta? Ja ennen kaikkea niin, että samalla turvataan hoidon laatu ja kansalaisten tasapuolinen kohtelu.
Eeva Vilkkumaa perehtyy yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen professorin Teemu Malmin kanssa Suomen sote-ongelmiin ja erilaisiin ratkaisumalleihin.
Ovatko yksityiset toimijat tehokkaampia kuin julkiset? Entä mitä riskejä voi liittyä yksityisten roolin lisäämiseen?