Prat.

Prat.


Latest Episodes

En prat om filosofi
September 13, 2015

I tredje episode av prat tar vi for oss temaet filosofi. Jeg inviterte med meg professor Helge Høibraaten og førsteamanuensis Solveig Bøe for å prøve å finne ut av det.

En prat om filosofi
June 11, 2015

I tredje episode av prat tar vi for oss temaet filosofi. Jeg inviterte med meg professor Helge Høibraaten og førsteamanuensis Solveig Bøe for å prøve å finne ut av det.

En prat om sosialantropologi
March 08, 2015

I denne andre episoden er temaet antropologi. For å finne ut mer om antropologi inviterte jeg Trond Berge og Martin Thomassen. Begge er førsteamanuensis ved instituttet for sosialantropologi ved NTNU.

En prat om sosialantropologi
March 07, 2015

I denne andre episoden er temaet antropologi. For å finne ut mer om antropologi inviterte jeg Trond Berge og Martin Thomassen. Begge er førsteamanuensis ved instituttet for sosialantropologi ved NTNU.

En prat om sosiologi
February 03, 2015

I denne første episoden er temaet sosiologi. For å finne ut av hva det egentlig er, inviterte jeg professor Aksel Tjora og førsteamanuensis Arve Hjelseth fra institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU.

En prat om sosiologi
February 03, 2015

I denne frste episoden er temaet sosiologi. For finne ut av hva det egentlig er, inviterte jeg professor Aksel Tjora og frsteamanuensis Arve Hjelseth fra institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU.