plarnkhoi

plarnkhoi


Latest Episodes

332 เรียนคู่งาน งานคู่เรียน 6พค62
September 18, 2019

332 เรียนคู่งาน งานคู่เรียน 6พค62

331 เครื่องมือในการทำงาน 2พค62
September 18, 2019

331 เครื่องมือในการทำงาน 2พค62

330 แนวทางใหม่ตอบโจทย์การศึกษา 1พค62
September 18, 2019

330 แนวทางใหม่ตอบโจทย์การศึกษา 1พค62

329 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศูนย์พลาญข่อย 29 เมย 62
September 18, 2019

329 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศูนย์พลาญข่อย 29 เมย 62

328 คิดใหม่เมื่อโลกเปลี่ยน 30เมย 62
September 18, 2019

328 คิดใหม่เมื่อโลกเปลี่ยน 30เมย 62

327 วิบากกรรม 14เมย62
September 18, 2019

327 วิบากกรรม 14เมย62

326 ทำไมต้องลาสิกขา 13เมย62
September 18, 2019

326 ทำไมต้องลาสิกขา 13เมย62

325 ลาสิกขาเณรน้อยชีน้อย 7เมย62
September 18, 2019

325 ลาสิกขาเณรน้อยชีน้อย 7เมย62

324 จิตวิญญาณ 31มีค62
September 18, 2019

324 จิตวิญญาณ 31มีค62

323 ตอนพุทธเกษตร 25มีค62
September 18, 2019

323 ตอนพุทธเกษตร 25มีค62