Nästa hållplats

Nästa hållplats


7. Ann-Sofie Hermansson

March 07, 2017

Trots att Göteborg går som tåget ska staden växla upp. Det skall byggas för smått ofattbara 1000 miljarder fram till 2035. Lars Backström beger sig till Rådhuset i Göteborg och träffar Ann-Sofie Hermansson som är ordförande för kommunstyrelsen. Det blir ett samtal om kollektivtrafiken ur ett demokratiskt perspektiv, Göteborg som bilbyggarstad och utmaningarna som följer när staden står inför ett sällan skådat utvecklingssprång.