Nästa hållplats

Nästa hållplats


1. Johan Trouvé

October 19, 2016

I världens mest attraktiva städer får bilarna maka på sig och ge plats åt människor. Det gillar Johan Trouvé som är VD för Västsvenska Handelskammaren. I det här avsnittet av Nästa hållplats pratar Lars Backström och Johan Trouvé om hur städer kan bli platser för möten, lek och trygghet- som till exempel i kanadensiska Vancouver.