Näkökulmia mesokosmoksesta

Näkökulmia mesokosmoksesta


Episodi 9: Tiedon luonnetesti 5/5

April 15, 2019

Tämä on viimeinen osa viisiosaisesta esseejulkaisusta. Käsittelen esseessäni tietoa tavalla, joka on erottamaton subjektista eli minusta kokemusteni ja havaintojeni muistelijana ja tulkitsijana. Pyrkimyksenäni on esitellä henkilökohtainen tieto-oppini nii