Näkökulmia mesokosmoksesta

Näkökulmia mesokosmoksesta


Episodi 7: Tiedon luonnetesti 3/5

March 18, 2019

Tämä on kolmas osa viisiosaisesta esseejulkaisusta. Käsittelen esseessäni tietoa tavalla, joka on erottamaton subjektista eli minusta kokemusteni ja havaintojeni muistelijana ja tulkitsijana. Pyrkimyksenäni on esitellä henkilökohtainen tieto-oppini niin,