Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti - Radio TOK FM

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti - Radio TOK FM


Jarosław. Gdy młodzi jezuici śpiewają dla Turków i Arabów a kamienice przypominają karawanseraje

July 16, 2021

To w tym mieście Włoch kupował kamienicę, do remontu której wynajmował Ormian, a wnętrza ozdabiał perskimi dywanami zaś to, czy ktoś stanie się polskim czy ukraińskim nacjonalistą czasami nie miało związku z jego narodowością. Po wizycie w Przemyślu czas na Jarosław, pełen budynków stylizowanych na islamskie karawanseraje.