Jobben Din

Jobben Din


#09. Snart helsefagarbeider: Jobber for at andre skal mestre hverdagen

April 12, 2019

Inger Lise Friis Opsahl (23) jobber hjemme hos personer med nedsatt funksjonsevne. Med veiledning og støtte bidrar hun til at de mestrer hverdagen. WJeg pleier å si at vi jobber med hendene på ryggen. Vi skal veilede og oppmuntre, ikke utføre oppgave


loaded