Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 205

March 04, 2023

Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką,