Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 204

February 25, 2023

Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieci dni poci i jest kuszony Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Duch wyprowadzi Jezusa na pustyni, aby by kuszony przez diaba. A gdy poci ju cz