Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 202

February 11, 2023

Ewangelia (Mt 5, 17-37) Wymagania Nowego Przymierza Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus powiedzia do swoich uczniw: Nie sdcie, e przyszedem znie Prawo albo Prorokw. Nie przyszede