Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 200

January 28, 2023

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Bogosawieni ubodzy w duchu Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus, widzc tumy, wyszed na gr. A gdy usiad, przystpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzy us