Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 197

January 07, 2023

Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus przyszed z Galilei nad Jordan do Jana, eby przyj od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywa Go, mwic: To ja p