Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 190

November 26, 2022

Ewangelia (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujnoci w oczekiwaniu na przyjcie Chrystusa Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus powiedzia do swoich uczniw: Jak byo za dni Noego, tak bdzie z przyj