Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 157

April 09, 2022

Ewangelia (Łk 23, 1-49) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według Świętego Łukasza Jezus przed Piłatem E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam za