Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 154

March 19, 2022

Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których kre