Między nami homiletami

Między nami homiletami


Odcinek 152

March 05, 2022

Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha n